Per a l’obtenció dels nostres productes es fa servir la primera premsada en fred de la matèria primera,
mecànicament, sense utilitzar cap substància química.
Els processos de filtratge són també mecànics. S’utilitza aire a pressió i s’aconsegueix, així, un oli lliure d’impureses, brillant i de color i olor en funció de la matèria primera utilitzada. El premsat en fred no produeix cap tipus de residu ni de subproducte del procés.
ROVIROLI té un sistema de premsat en fred per treballar amb diferents tipus de llavors, sempre que tinguin un contingut gras superior al 28% (colza, gira-sol, lli, càrtam, sèsam, etc.). En el procés d’obtenció de l’oli i de tortó vegetal no se sobrepassen els 38ºC i no s’utilitzen dissolvents químics tipus hexà ni altres compostos. S’obtenen, així, productes d’elevada qualitat.

En aquest sentit, ROVIROLI, aconsegueix un oli amb:

 •  Elevat contingut de vitamina E, ja que en obtenir-lo a baixa temperatura no es produeix una degradació dels productes termolàbils i d’alt valor biològic, com són les vitamines.
 • Elevat contingut d’esterols vegetals, alguns d’ells reguladors i amb capacitat de controlar els nivells de colesterol en sang.
 • Elevat contingut d’antioxidants naturals amb propietats “antiradicals lliures” i de conservació enfront estrès oxidatiu.
 • Absència total de grasses –trans.
 • Baixos continguts en ceres, fòsfor (procedent de fosfolípids de membrana), etc., que fan que en cas de destinar l’oli per a usos oleoquímics i industrials, en la majoria de casos no siguin necessaris processos de desgomat posteriors.
 • Índex d’acidesa extremadament baix.

El tortó resultant del premsat té un contingut gras del 12% amb les mateixes característiques que l’oli (vitamina E, esterols vegetals, etc.) i amb gran contingut proteic segons primera matèria, ideal per l’alimentació de determinades produccions ramaderes. Si partim de la llavor de colza, obtindrem característiques interessants com:

 • Perfil d’àcids grassos saturats extremadament baix (menor al 7% sobre el total d’àcids grassos), molt inferior a altres olis de qualitat, com per exemple l’oli d’oliva verge extra.
 • Elevat contingut d’àcids grassos de tipus omega 3 (7-10% sobre el total).
 • Bona relació omega 3 / omega 9
 • Percentatges d’àcid eurícic inferiors a l’1% (normalment inferiors al 0,2%).
  El tortó obtingut a partir de grana de colza, a més de l’elevat contingut gras (12%) i les característiques pròpies (omega 3, greix insaturat, vitamina E, esterols vegetals, etc.), té un elevat contingut proteic que se situa a l’entorn del 35%). (hipervincle amb tortó)