El tortó de colza produït i comercialitzat per ROVIROLI es produeix mecànicament i procedent exclusivament de material no OGM produït de forma local. Es presenta en format de granulació lleugera. Es diferencia del tortó extret per processos químics pel seu aspecte i un contingut gras del 10-12%, amb les mateixes propietats que l’oli de colza premsat en fred (hipervincle amb oli) (elevat contingut en omega 3, esterols vegetals, propietats antioxidants, baix contingut en àcids grassos saturats, absència de grasses –trans, etc.). El contingut proteic del tortó de colza de ROVIROLI és entre el 30-35%, amb perfil d’aminoàcids d’alt valor biològic i amb una composició de fibra i fòsfor que el fan ideal per a l’alimentació animal.
Ús en alimentació animal
L’ús principal del tortó de ROVIROLI és l’alimentació animal, de forma directa o per a l’elaboració de pinsos compostos o petfoods per a animals de companyia. Es pot utilitzar en diferent tipologia d’animals: porcs, vedells, vaques, aviram, cavalls, animals de companyia, etc